הציור השבועי לילד / לאן נעלם המקור?

ארגון העיתונאים מציע לכלול בחוזים הקיבוציים החדשים שייחתמו בין מו"לים לעובדיהם כלמיני סעיפים שמעגנים עקרונות אתיים שקשורים במקצוע. לפי הפרסום בדה מארקר, עיקרי ההסכם המוצע כוללים:

1. עיתונאי יהיה מחויב לפעול על פי כללי האתיקה

2. עיתונאי יהיה מוגן מפני פיטורים בגין פעולה שבה נהג לפי כללי האתיקה

3. במקרה של מחלוקת על יישום כללי האתיקה בין המנהל לעיתונאי – ימונה בורר מוסכם

4. אם פסק הבורר לא מתקבל ההכרעה תועבר לבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות

5. עיתונאי לא יידרש לכתוב תוכן שיווקי ולהתאים את הפרסום לאינטרסים מסחריים

6. כלי התקשורת יגן על העיתונאי מפני תביעת דיבה

7. עיתונאים צעירים יעברו הכשרה מקצועית

כותב נתי טוקר: "עיגון כללי האתיקה העיתונאית (תקנון האתיקה של מועצת העיתונות, ע.ק.) בהסכם הקיבוצי הוא צעד משמעותי, שנותן תוקף לתקנון האתיקה ומחייב את המו"לים לפעול על פיו. הוא יכפה על המו"לים ועל המנהלים של גופי התקשורת לציית לכללי האתיקה – אחרת תהיה זו עילה לתביעה נגדם בבית הדין לעבודה. במקרי קיצון, כתוצאה מההסכם הקיבוצי שיכלול את הסעיפים האלה, עובדים גם יוכלו להשבית את העיתון אם יעבור על כללי האתיקה".

יושב ראש ארגון העיתונאים יאיר טרצ'יצקי מצוטט כאומר: "הכנסת סעיפים בנושא אתיקה עיתונאית להסכמים קיבוציים זו מהפכה אמיתית בעיתונות הישראלית, והיא תוכל להביא לחיזוק דרמטי של החופש העיתונאי. מצד אחד אנחנו נותנים לאתיקה העיתונאית מעמד משפטי מחייב, אבל מצד שני אנחנו משאירים בחוץ את הפוליטיקאים ולא תלויים בחסדי בתי המשפט. השינוי בסופו של דבר תלוי בנו, העיתונאים, ובכוח שלנו להגיע להסכמות מול המו"לים שלנו".

התדעו ילדים לזהות, מה נעלם מהכתבה ומהסעיפים המוצעים? נכון! המקור העיתונאי.

אותם עיתונאים שנלחמים כל כך חזק להגן על עצמם ועל עבודתם המקצועית מחדירה של אינטרסים מסחריים, שוכחים שעבודתם – אם היא מקצועית כפי שהיא מתיימרת להיות – מתבססת לא רק על דוברים ויחצ"נים, אלא גם על מקורות עלומי שם שנוטלים לעתים סיכון אישי ומקצועי כדי להעביר להם את המידע. מעניין שעל אותם מקורות מנסחי ההסכם הנכבדים לא חשבו להגן.

אז נכון, סעיף 22 של תקנון האתיקה של מועצת העיתונות קובע כי "לא יגלו עיתון ועיתונאי מידע שנמסר להם בתנאי שישאר חסוי ולא יחשפו זהותו של מקור חסוי אלא בהסכמתו של המקור" ולכאורה סעיף 1 של ההסכם המוצע מעגן גם את הסעיף הזה. אבל מאחר שמנסחי ההסכם מצאו לנכון להדגיש נקודות חשובות שמופיעות בתקנון מועצת העיתונות בנפרד ממנו, תמהתני מדוע המקור, המחויבות אליו ולשלומו ועיגון היחסים בינו ובין העיתונאי נעלמו מעיניהם. היעדר הגנה ראויה על מקורות חמור ומסוכן לא פחות לחופש העיתונות, עצמאותה ואמינותה מחדירתו של תוכן שיווקי לתכנים המערכתיים.